BÔNG - COTTON
Bông vải Tây Phi

Bông vải Tây Phi (danh pháp hai phần: Gossypium herbaceum) là một loại cây thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae). Cây cao cỡ 1 m, hoa vàng có 3 lá hoa, sợi dính vào hạt. Vỏ rễ dùng để cho có kinh nguyệt, có thể làm trụy thai, hạt có tính làm sinh sữa.

Sợi Bông - Cotton

 Cây sợi bông là một giống cây trồng rất lâu đời. Lạ một điều là có ít nhất 4 sắc dân, hoàn toàn không lệ thuộc nhau, trồng giống cây này. Trong đó có hai sắc dân tại Châu Mỹ, trồng lọai cây bông Gossypium hirsutum và Gossypium barbebense, một sắc dân tại Châu Á với loại Gossypium Arboreum và tại Châu Phi với giống Gossypium berbaceum. Từ lông của trái người ta làm ra sợi bông.