NGÀNH DỆT MAY
Vật liệu dệt phát sáng đang thành hiện thực

Chúng ta có thể mặc quần áo phát sáng, và đây không phải là khoa học viễn tưởng.

HIỂU BIẾT VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐÚNG CÁCH

 Đầu tiên , trung tâm thiết kế thời trang có gửi lời chào tới các bạn học viên và xin gửi tới bạn học một bộ giao trình " Giáo trình học cắt may căn bản " .
Chúng ta cùng nhau đi đến phần đầu tiên của giáo trình cắt may căn bản đó là phần " kỹ thuật chung" :