SỢI SUPIMA

SỢI ĐÔI SUPIMA

Sợi đôi Supima
- Manu facture  : India
- Price : Call

 Sợi đôi Supima 20/2 - 120/2

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com