SỢI SUPIMA

SỢI ĐƠN SUPIMA

Sợi đơn Supima
- Manu facture  : India
- Price : Call

 Sợi Supima 20/1 đến 120/1

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com