SỢI MICRO MODAL

SỢI ĐƠN MICRO MODAL

Sợi đơn Micro Modal
- Manu facture  : India
- Price : Call

Sợi đơn Micro Modal chỉ số 30/1 - 80/1 

 Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com