SỢI MODAL

SỢI MODAL 100

Sợi Modal 100
- Manu facture  : India
- Price : Call

 Sợi Modal 100% hoặc trộn có tỷ lệ.

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com

Product related