SỢI SUPIMA

SỢI SUPIMA CHẢI KỸ

Sợi Supima chải kỹ
- Manu facture  : India
- Price : Call

 Sợi supima chải kỹ.

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com