SỢI TENCEL

SỢI ĐƠN TENCEL

Sợi Đơn TENCEL
- Manu facture  : India
- Price : Call

Chuyên cung cấp sợi đơn Tencel chị số từ 30/1 - 50/1

Công Ty Topnet Việt Nam Chuyên cung cấp bông sợi, vải các loại, phụ liệu ngành may Skype: brian.topnet - Email: brian.topnet@gmail.com