TIN TỔNG HỢP

DỆT MAY - MẶT HÀNG CHỦ LỰC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG CANADA

Việt Nam xuất khẩu sang Canada 24 chủng loại mặt hàng, trong đó dệt may là mặt hàng chủ lực, chiếm 28% tổng kim ngạch.

Dệt may - mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường Canada

Việt Nam xuất khẩu sang Canada 24 chủng loại mặt hàng, trong đó dệt may là mặt hàng chủ lực, chiếm 28% tổng kim ngạch.

Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 9/2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Canada gần 2 tỷ USD, tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2015.
Việt Nam xuất khẩu sang Canada 24 chủng loại mặt hàng, trong đó dệt may là mặt hàng chủ lực, chiếm 28% tổng kim ngạch, đạt 382,3 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2015 giảm 7,86%. Đứng thứ hai về kim ngạch là mặt hàng giày dép, đạt 179,2 triệu USD, tăng 15,48%, kế đến là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 154,7 triệu USD, giảm 2,77% so với cùng kỳ.

Đối với nhóm hàng nông sản xuất khẩu sang Canada trong thời gian này, hầu như đều tăng trưởng ở các mặt hàng so với cùng kỳ năm 2015, duy chỉ có hàng thủy sản là suy giảm, giảm 7,17%, tương ứng với 132,2 triệu USD ngược lại hạt tiêu tăng khá, tăng 21,95%, đạt 12,5 triệu USD.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Canada các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 54,1% và mặt hàng với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 45,8% trong đó xuất khẩu mặt hàng máy ảnh,máy quay phim và linh kiện giảm mạnh nhất, giảm 55,97%.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Canada 9 tháng 2016.
Theo VITIC