TIN TỔNG HỢP

VIỆT NAM XUẤT SIÊU GẦN 1,5 TỶ USD SAU 4 THÁNG

Theo số liệu ước tính mới nhất của cơ quan thống kê, trong tháng 4/2016, Việt Nam đã xuất siêu 100 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,1 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 14 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ USD sau 4 tháng

Tính chung 4 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam vẫn ước xuất siêu 1,464 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 52,869 USD - tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu ước đạt 51,405 tỷ USD - giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, việc xuất siêu trong 4 tháng đầu năm này vẫn nhờ chủ yếu vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xuất siêu 7,1 tỷ USD trong khi khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu 5,6 tỷ USD.

So với tháng 3/2016, số ngày làm việc của tháng 4 ít hơn nên kim ngạch cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm hơn so với tháng trước.

So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu giảm 6,7% tương đương 1 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,98 tỷ USD, giảm 8,5%; khu vực đầu tư trong nước đạt 4,12 tỷ USD, giảm 2,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 52,9 tỷ USD - tăng 6,0%, trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 7,3%, khu vực đầu tư trong nước tăng 2,9%.

Đối với hoạt động nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 giảm 3,4% - tương đương 493 triệu USD, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỷ USD - giảm 6% tương đương 519 triệu USD, khu vực đầu tư trong nước tăng nhẹ với 0,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài đạt 30,7 tỷ USD, giảm 1,4%; khu vực đầu tư trong nước đạt 20,7 tỷ USD, giảm 0,8%.

Một số mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh như: Máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 8,9%, sản phẩm từ sắt thép giảm 41,3%; phương tiện vận tải khác giảm 58,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,9%.

Ở phía ngược lại, kim ngạch một số mặt hàng vẫn tăng mạnh như điện tử máy tính và linh kiện tăng 16,3%, tương đương 1,2 tỷ USD.

Nguồn vneconomy.vn